Bölüm Komisyonları - İmalat Mühendisliği Bölümü
Bölüm Komisyonları

 

M1- MÜDEK KOORDİNASYON KOMİSYONU

Başkan

Prof.Dr. İhsan KORKUT

Üye

Prof.Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Üye

Prof.Dr. Ulvi ŞEKER

Üye

Prof.Dr. Muammer NALBANT

Üye

Prof.Dr. Zafer TEKİNER

Üye

Prof.Dr. Mahmut İZCİLER

Sekretarya

Arş.Gör.Dr. Onur ÇAVUŞOĞLU

M2- EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Başkan

Prof.Dr. İhsan KORKUT

Üye

Prof.Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Üye

Prof.Dr. Zafer TEKİNER

Üye

Prof.Dr. Abdulkadir GÜLLÜ

Üye

Doç.Dr. Hakan DİLİPAK

Üye

Doç. Dr. Yakup TURGUT

Sekretarya

Öğr.Gör.Dr. Selçuk YAĞMUR

M3- ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

Başkan

Prof.Dr. Muammer NALBANT

Üye

Prof.Dr. Mahmut İZCİLER

Üye

Doç.Dr. Çetin KARATAŞ

Üye

Prof.Dr. Abdulmecit GÜLDAŞ

Üye

Doç.Dr. Abdullah KURT

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Salih KORUCU

M4- ALTYAPI VE DÜZENLEME KOMİSYONU

Başkan

Prof.Dr. İhsan KORKUT

Üye

Prof.Dr. Ulvi ŞEKER

Üye

Prof.Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Üye

Prof.Dr. Zafer TEKİNER

Üye

Prof.Dr. Mahmut İZCİLER

Üye

Prof.Dr. Abdulkadir GÜLLÜ

Sekretarya

Arş.Gör. S. Alper YAŞAR

M5- TANITIM VE YURTDIŞI İLİŞKİLER KOMİSYONU

Başkan

Prof.Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Üye

Doç.Dr. Onuralp ULUER

Üye

Doç.Dr. Hakan GÜRÜN

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah DURAN

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Ali ÖZGEDİK

Sekretarya

Arş.Gör. Duygu GÜRKAN

 

M6- İŞYERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU

Başkan

Prof.Dr. İhsan KORKUT

Üye

Prof.Dr. Zafer TEKİNER

Üye

Prof.Dr. Ulvi ŞEKER

Üye

Doç.Dr. Hakan DİLİPAK

Üye

Doç. Dr. Yakup TURGUT

Sekretarya

Arş.Gör. Ömer BAYRAKTAR

M7- STAJ KOMİSYONU

Başkan

Prof.Dr. İhsan KORKUT

Üye

Doç.Dr. Fırat KAFKAS

Üye

Doç.Dr. İbrahim KARAAĞAÇ

Sekretarya

Arş.Gör. Ömer BAYRAKTAR

M8- MEZUNLARIN İZLENME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan

Prof.Dr. Ulvi ŞEKER

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Oğuz POYRAZOĞLU

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Ömer ASAL

Sekretarya

Arş.Gör. Bahattin YILMAZ

DENKLİK ve MUAFİYET KOMİSYONU

Başkan

Prof.Dr. Zafer TEKİNER

Üye

Doç.Dr. Hakan DİLİPAK

Üye

Doç. Dr. Yakup TURGUT

Sekretarya

Öğr.Gör.Dr. Selçuk YAĞMUR

  KALİTE KOMİSYONU

Başkan

Prof.Dr. Abdulmecit GÜLDAŞ

Üye

Doç.Dr. Abdullah KURT

Üye

  Doç.Dr. Onuralp ULUER

 

Mevlana Koordinatörü: Prof.Dr. Mahmut İZCİLER

Farabi Koordinatörü: Doç.Dr. Abdullah KURT

Erasmus Koordinatörü: Doç.Dr. Onuralp ULUER