DERS ONAYINI YAPMAYAN ÖĞRENCİLER - İmalat Mühendisliği Bölümü
Duyurular

Ders onayını yapmayan öğrenciler geçerli mazeretlerini içeren bir dilekçeyi öğrenci işlerine vereceklerdir. Öğrenci bu dilekçeye, geçerli mazeretini, adını soyadını, öğrenci numarasını, bölümünü ve danışmanının adını, soyadını ve unvanını yazacaktır. Dilekçeler 03 Ekim Çarşamba günü saat 16:00' ya kadar alınacaktır.