Duyurular

Yeni Müfredat Hakkında

2018 - 2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren  bölümümüz öğrencilerinin tümü yeni müfredata tabiidir. Eski müfredatta yer alan bazı dersler kaldırılmış, bazılarının dönemleri veya saatleri değiştirilmiş ve müfredata yeni dersler eklenmiştir. Öğrencilerimiz mezun olmak için 240 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. AKTS'si eksik öğrenciler 240 AKTS'yi tamamlamak için alan dışı seçmeli derslerden ders seçmelidirler.

 

2018-2019 GÜZ YARI YILINDAN İTİBAREN BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZİN SORUMLU OLDUĞU DERS MÜFREDATI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDA YAYINLANMIŞTIR.

DERS KAYITLARINDA  ÖĞRENCİLERİMİZİN BU MÜFREDATI DİKKATE ALMASI GEREKMEKTEDİR.

 

DERS MÜFREDATI

DERS DENKLİKLERİ

ÖN ŞARTLI DERSLER

 

NOT: DERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Daha önceki yıllarda alıp kaldığınız dersler varsa onlardan sorumlusunuz (Ders kalktı ise denklik tablosundaki karşılık yeni dersi alacaksınız).

  • Önceki yıllarda bir dersi almanız gerekiyordu ama çeşitli sebeplerle almadıysanız o derslerden sorumlusunuz (Ders kalktı ise denklik tablosundaki karşılık yeni dersi alacaksınız).

  • Bazı derslerin dönemi veya yılı değiştiği için (Akışkanlar Mekaniği gibi) yeni müfredatta o dersten muaf olabilirsiniz, bu durumda dönemlik 30 AKTS kredi ve toplamda 240 AKTS kredi olması gerektiğinden eksik kredileri yeni müfredata konulan ve sizin almadığınız derslerle veya seçmeli derslerle tamamlamanız gerekmektedir (Alan dışı seçmelileri kullanmanız tavsiye edilir).

  • Alttan alınan dersler sisteme otomatik olarak yansımazsa öğrenciler ilk dönemden itibaren sırasıyla tüm alttan kaldığı dersleri alacaklardır.