Akademik Personel

Öğretim Elemanı

E-Posta

Web Sayfası

       Telefon

Prof.Dr. İhsan KORKUT (Bölüm Bşk.)

ikorkut@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/ikorkut

202 86 01 - 202 86 73

Doç.Dr. Yakup TURGUT (Bölüm Bşk. Yrd.)

yturgut@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/yturgut

202 86 03 - 202 86 84

Doç.Dr. Gültekin UZUN (Bölüm Bşk. Yrd.)

 uzun.gultekin@gazi.edu.tr   https://avesis.gazi.edu.tr/uzun.gultekin 202 86 02 - 202 86 85

Prof.Dr. Ahmet ÖZDEMİR

ahmetoz@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/ahmetoz

202 86 11

Prof.Dr. Mahmut İZCİLER

mizciler@gazi.edu.tr 

  https://avesis.gazi.edu.tr/mizciler

202 58 26

Prof.Dr. Muammer NALBANT

nalbant@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/nalbant

202 86 69

Prof.Dr. Ulvi ŞEKER

useker@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/useker

202 86 70

Prof.Dr. Zafer TEKİNER

ztekiner@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/ztekiner

202 87 15

Prof.Dr. Abdulkadir GÜLLÜ

agullu@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/agullu

202 86 72

Prof.Dr. Abdulmecit  GÜLDAŞ

aguldas@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/aguldas

202 86 16

Prof.Dr. Çetin KARATAŞ

cetink@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/cetink

202 86 12

Prof.Dr. Onuralp ULUER

uluer@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/uluer

202 86 17

Prof.Dr. Abdullah KURT 

akurt@gazi.edu.tr  

https://avesis.gazi.edu.tr/akurt

202 86 26

Prof.Dr. Hakan DİLİPAK

hdilipak@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/hdilipak

202 86 77

  Doç.Dr. Fırat KAFKAS

  fkafkas@gazi.edu.tr    https://avesis.gazi.edu.tr/fkafkas   202 86 18

Doç.Dr. Yunus KAYIR

ykayir@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/ykayir

202 86 78

Doç.Dr. Hakan GÜRÜN

hgurun@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/hgurun

202 86 15

Doç.Dr. İbrahim KARAAĞAÇ

ibrahimkaraagac@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/ibrahimkaraagac

202 89 07

Doç.Dr. Hasan Basri ULAŞ   

bulas@gazi.edu.tr      

https://avesis.gazi.edu.tr/bulas

202 86 79

  Dr.Öğr.Üyesi Abdullah DURAN   aduran@gazi.edu.tr   https://avesis.gazi.edu.tr/aduran

  202 86 75

Dr.Öğr.Üyesi Oğuz POYRAZOĞLU

opoyrazoglu@gazi.edu.tr

https://avesis.gazi.edu.tr/opoyrazoglu

202 89 20

Dr.Öğr.Üyesi Ömer ASAL

omerasal@gazi.edu.tr

https://avesis.gazi.edu.tr/omerasal

202 86 99

Dr.Öğr.Üyesi Salih KORUCU

skorucu@gazi.edu.tr

https://avesis.gazi.edu.tr/skorucu

202 86 81

Dr.Öğr.Üyesi Ali  ÖZGEDİK

ozgedik@gazi.edu.tr

 https://avesis.gazi.edu.tr/ozgedik

202 89 65

Öğr.Gör.Dr. Selçuk YAĞMUR

syagmur@gazi.edu.tr

https://avesis.gazi.edu.tr/syagmur

202 86 87

Arş.Gör.Dr. Onur ÇAVUŞOĞLU

onurcavusoglu@gazi.edu.tr

https://avesis.gazi.edu.tr/onurcavusoglu

202 87 18

Arş.Gör. Bahattin YILMAZ

bahattinyilmaz@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/bahattinyilmaz

202 86 76

Arş.Gör.Dr. Ömer BAYRAKTAR

omerbayraktar@gazi.edu.tr 

https://avesis.gazi.edu.tr/omerbayraktar

 202 86 68

Arş.Gör. Saltuk Alper YAŞAR

saltukalperyasar@gazi.edu.tr

https://avesis.gazi.edu.tr/saltukalperyasar

202 86 85

Arş. Gör. Duygu GÜRKAN

duygugurkan@gazi.edu.tr

https://avesis.gazi.edu.tr/duygugurkan

202 86 86

Arş. Gör. Gözdenur KOŞ

gkos@gazi.edu.tr

https://avesis.gazi.edu.tr/11477

202 81 42

Arş. Gör. M. Okan KABAKÇI

mokabakci@gazi.edu.tr

https://avesis.gazi.edu.tr/12174

202 86 10

Arş. Gör. M. Furkan ERHAN

furkanerhan@gazi.edu.tr

https://avesis.gazi.edu.tr/12358

 

Arş. Gör. B. Sercan BAYRAM

sercanbayram@gazi.edu.tr

https://avesis.gazi.edu.tr/10460