Akademik Personel

Öğretim Elemanı

E-Posta

Web Sayfası

       Telefon

Prof.Dr. İhsan KORKUT (Bölüm Bşk.)

ikorkut@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/ikorkut

202 86 01 - 202 86 73

Yrd.Doç.Dr. Yakup TURGUT (Bölüm Bşk. Yrd.)

yturgut@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/yturgut

202 86 03 - 202 86 84

Prof.Dr. Ahmet ÖZDEMİR

ahmetoz@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/ahmetoz

202 86 11

Prof.Dr. Mahmut İZCİLER

mizciler@gazi.edu.tr 

  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mizciler

202 58 26

Prof.Dr. Muammer NALBANT

nalbant@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/nalbant

202 86 69

Prof.Dr. Ulvi ŞEKER

useker@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/useker

202 86 70

Prof.Dr. Yusuf ŞAHİN

ysahin@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/ysahin

202 86 71

Prof.Dr. Zafer TEKİNER

ztekiner@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/ztekiner

202 87 15

Doç.Dr. Abdulkadir GÜLLÜ

agullu@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/agullu

202 86 72

Doç.Dr. Abdullah KURT

akurt@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/akurt

202 86 26

Doç.Dr. Abdulmecit  GÜLDAŞ

aguldas@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/aguldas

202 86 16

Doç.Dr.Çetin KARATAŞ

cetink@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/cetink

202 86 12

Doç.Dr. Fırat KAFKAS

fkafkas@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/fkafkas

202 86 18

Doç.Dr. Hakan DİLİPAK

hdilipak@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/hdilipak

202 86 77

Doç.Dr. Onuralp ULUER

uluer@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/uluer

202 86 17

Doç.Dr. Yunus KAYIR

ykayir@gazi.edu.tr

http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ykayir

202 86 78

Yrd.Doç.Dr. Abdullah DURAN

aduran@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/aduran

202 86 75

Yrd.Doç.Dr. Ali  ÖZGEDİK

ozgedik@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/ozgedik

202 89 65

Yrd.Doç.Dr. Hakan GÜRÜN

hgurun@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/hgurun

202 86 15

Yrd.Doç.Dr. Hasan Basri ULAŞ

bulas@gazi.edu.tr

http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/bulas

202 86 79

Yrd.Doç.Dr.İbrahim KARAAĞAÇ

ibrahimkaraagac@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/ibrahimkaraagac

202 89 07

Yrd.Doç.Dr. Oğuz POYRAZOĞLU

opoyrazoglu@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/opoyrazoglu

202 89 20

Yrd.Doç.Dr. Ömer ASAL

omerasal@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/omerasal

202 86 99

Yrd.Doç.Dr. Salih KORUCU

skorucu@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/skorucu

202 86 81

Arş.Gör.Dr. Gültekin UZUN

uzun.gultekin@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/uzun.gultekin

202 86 85

Arş.Gör.Dr. Faruk MERT

  farukmert@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/farukmert

202 34 74

Uzman Dr. Selçuk YAĞMUR

syagmur@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/syagmur

202 86 87

Arş.Gör. Onur ÇAVUŞOĞLU

onurcavusoglu@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/onurcavusoglu

202 87 18

Arş.Gör. Bahattin YILMAZ

bahattinyilmaz@gazi.edu.tr 

http://websitem.gazi.edu.tr/site/bahattinyilmaz

202 86 76

Arş.Gör. Ömer BAYRAKTAR

omerbayraktar@gazi.edu.tr 

http://websitem.gazi.edu.tr/site/omerbayraktar

 202 86 68

Arş.Gör. Saltuk Alper YAŞAR

saltukalperyasar@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/saltukalperyasar

202 86 85