Akademik Personel - İmalat Mühendisliği Bölümü
Akademik Personel

Öğretim Elemanı

E-Posta

Web Sayfası

       Telefon

Prof. Dr. İhsan KORKUT (Bölüm Bşk.)

ikorkut@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/ikorkut

202 86 01 - 202 86 73

Doç. Dr. Yakup TURGUT (Bölüm Bşk. Yrd.)

yturgut@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/yturgut

202 86 03 - 202 86 84

  Prof. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ    agullu@gazi.edu.tr    http://websitem.gazi.edu.tr/site/agullu

202 86 72

Prof. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

ahmetoz@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/ahmetoz

202 86 11

Prof. Dr. Mahmut İZCİLER

mizciler@gazi.edu.tr 

  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mizciler

202 58 26

Prof. Dr. Muammer NALBANT

nalbant@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/nalbant

202 86 69

Prof. Dr. Ulvi ŞEKER

useker@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/useker

202 86 70

Prof. Dr. Zafer TEKİNER

ztekiner@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/ztekiner

202 87 15

Prof. Dr. Abdulmecit  GÜLDAŞ

  aguldas@gazi.edu.tr     http://websitem.gazi.edu.tr/site/aguldas

202 86 16

  Doç. Dr. Abdullah KURT

akurt@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/akurt

202 86 26

Doç. Dr. Çetin KARATAŞ

cetink@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/cetink

202 86 12

Doç. Dr. Fırat KAFKAS

fkafkas@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/fkafkas

202 86 18

Doç. Dr. Hakan DİLİPAK

hdilipak@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/hdilipak

202 86 77

Doç. Dr. Onuralp ULUER

uluer@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/uluer

202 86 17

Doç. Dr. Yunus KAYIR

ykayir@gazi.edu.tr

http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ykayir

202 86 78

  Doç. Dr. Hakan GÜRÜN

  hgurun@gazi.edu.tr   http://websitem.gazi.edu.tr/site/hgurun 202 86 15
 Doç. Dr. İbrahim KARAAĞAÇ   ibrahimkaraagac@gazi.edu.tr   http://websitem.gazi.edu.tr/site/ibrahimkaraagac

202 89 07

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DURAN

aduran@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/aduran

202 86 75

Dr. Öğr. Üyesi Ali  ÖZGEDİK

ozgedik@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/ozgedik

202 89 65

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri ULAŞ

bulas@gazi.edu.tr

http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/bulas

202 86 79

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz POYRAZOĞLU

opoyrazoglu@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/opoyrazoglu

202 89 20

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ASAL

omerasal@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/omerasal

202 86 99

Dr. Öğr. Üyesi Salih KORUCU

skorucu@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/skorucu

202 86 81

Arş. Gör. Dr. Gültekin UZUN

uzun.gultekin@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/uzun.gultekin

202 86 85

Arş. Gör. Dr. Faruk MERT

  farukmert@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/farukmert

202 34 74

Dr. Öğr. Gör. Selçuk YAĞMUR

syagmur@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/syagmur

202 86 87

Arş. Gör. Dr. Onur ÇAVUŞOĞLU

onurcavusoglu@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/onurcavusoglu

202 87 18

Arş. Gör. Bahattin YILMAZ

bahattinyilmaz@gazi.edu.tr 

http://websitem.gazi.edu.tr/site/bahattinyilmaz

202 86 76

Arş. Gör. Ömer BAYRAKTAR

omerbayraktar@gazi.edu.tr 

http://websitem.gazi.edu.tr/site/omerbayraktar

 202 86 68

Arş. Gör. Saltuk Alper YAŞAR

saltukalperyasar@gazi.edu.tr

http://websitem.gazi.edu.tr/site/saltukalperyasar

202 86 85

  Arş. Gör. Duygu GÜRKAN

  duygugurkan@gazi.edu.tr