İmalat Mühendisi Kimdir?

İmalat Mühendisi temel olarak, soyut halde bulunan tasarımı en kaliteli, en hızlı ve en düşük maliyetle somut hale getirme becerisine sahip mühendistir. İmalat mühendisi bir ürünün tasarımından başlayarak ürün ortaya çıkana kadar geçirdiği evrelerin tümünde görev alabilir. İmalat Mühendisinin sahip olması beklenen bilgi ve beceriler şunlardır:

● İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisi,  

● İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisi,  

● Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisi,  

● Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi,  

● İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisi,  

● Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi,  

● Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi.

Bu becerilere sahip olan İmalat Mühendislerinin aktif olarak sorumluluk alabilecekleri temel işlevler şunlardır:

● İmalat Yöntemleri ve Malzeme Bilgisi: İmalat yöntemlerini etkileyen ve aynı anda kendisi de değişikliğe uğrayan malzemelerin davranış ve özelliklerini değerlendirme.  

● Proses, Montaj ve Ürün Mühendisliği: Ürünlerin ve imalat için gerekli olan ekipman, takım ve ortam koşullarının seçim ve tasarımı.  

● İmalat Sistemleri Tasarımı: İmalat işlemlerinin analiz sentez ve kontrollerinin, istatistiksel, matematiksel yöntemlerle; simülasyon ve bilişim teknolojileri yardımıyla gerçekleştirilmesi.  

● Rekabetçi İmalat: İmalat planlama, strateji ve kontrol yöntemleriyle rekabetçi imalat yöntemlerini geliştirme.  

● Laboratuar Çalışmaları:  İmalat proseslerindeki değişkenlerin laboratuar ortamında ölçüm ve değerlendirilmesi.

Ülkemizde imalat sektörünün istenen düzeye ulaşabilmesi için birçok sektörde bu süreçleri tasarlayabilecek ve uygulayabilecek imalat mühendislerine ihtiyaç vardır. İmalat mühendisleri, imalat sistemlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi yanında, ürün geliştirme, kalite kontrol ve üretim bölümlerinde çalışabilirler. İmalat mühendisleri tüm üretim bölümlerinin idaresinde veya yönetim kademelerinde sorumluluk alabilirler.

İmalat Mühendisleri için hangi sektörlerde iş olanakları vardır?

Bir İmalat Mühendisi imalat yapan her alanda görev alabilir. İmalat Mühendislerinin potansiyel çalışma alanları arasında başta otomotiv, uçak, beyaz eşya, tarım veya genel makine imalat sektörü, elektronik malzeme ve demir-çelik olmak üzere, bünyesinde imalat gerçekleşen daha birçok sektörü saymak mümkündür. Görev alabilecekleri sektörlerin bu denli geniş olması ve imalat süreçleri hakkındaki geniş bilgileri imalat mühendislerine, tasarımdan son ürüne kadar uzanan geniş bir alanda, çok çeşitli iş olanaklarının önünü açmaktadır. İmalat Mühendisleri daha iyi tasarım, imalat ve montaj yöntemleri, kalite kontrol prosesleri, otomasyon sistemleri ve imalat yöntemleri geliştirerek üretkenliği arttırıp Türkiye'nin üretim rekabetini arttırmada önemli roller üstleneceklerdir.

İmalat Mühendisliğinin Dünyada Konumu nedir?

Türkiye'de yeni olmasına rağmen İmalat Mühendisliği eğitimi, "Department of Manufacturing Engineering" adı altında Amerika ve Avrupa’daki üniversitelerde yaygın olarak verilmektedir.

İngiltere' de bünyesinde "Manufacturing Engineering" bölümü bulunan üniversitelerden bazıları şunlardır:

 • Loughborough University     

 • University Of Portsmouth     

 • University Of East London

 • University Of Wales, Newport

 • University Of Plymouth     

 • University Of Brighton     

 • University Of Glamorgan

 • University Of Manchester

 • University Of Bradford

 • Swansea Metropolitan University

 • University Of Derby

 • University Of Sunderland

 • Queen's University Belfast

 • Southampton Solent University

 • University Of Nottingham

 • Birmingham City University     

 • Newcastle University     

 • London South Bank University

 • University Of Cambridge     

 • University Of Bath     

 • Coleg Sir Gar College

 • University Of Warwick     

 • University Of Huddersfield

 • University Of Liverpool

 • Newcastle College      

 • University Of Greenwich     

 • Hartlepool College Of Further Education