İlk iki yarı yılı tamamladıktan sonraki yaz dönemlerinde öğrencilerimiz stajlarına başlayabilirler. Staj toplam süresi 40 iş günüdür. Stajlar Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır. Ayrıca aşağıda belirtilen Bölüm staj esasları da dikkate alınmalıdır.

 1. Staj yapacak öğrenciler staja başlamadan önce staj yapacakları yer ile ilgili Staj Komisyonundan onay almaları gerekmektedir.

 2. Öğrenciler stajlarını kamu veya özel sektöre ait fabrika veya işyerlerinde, yurt dışında da yapabilirler.

 3. Staj yapılacak işyerinin faaliyet alanı makina imalat, makina kalıp veya makina tasarım ile ilgili olmalıdır.

 4. Makina imalat veya makina kalıp sektörü ile ilgili işyerinde klasik imalat tezgahlarının yanında CNC tezgahlar da bulunmalıdır.

 5. Staj yapılırken staj sonuna kadar aynı birimde çalışmak yerine, ayrı imalat birimlerinde ve varsa proje veya tasarım bürosunda da çalışılmalıdır.

 6. Staj yapılacak işyerinde imalattan sorumlu en az bir İmalat Mühendisi, Makina Mühendisi, Teknik Öğretmen, vb. makina imalat alanında en az 4 yıl lisans eğitimi almış yetkili bir yönetici olmalıdır.

 7. Stajlar BAHAR final sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde yapılabilir.

 8. Staj işlemleri ve raporlama için kitap satıştan staj dosyası temin edilecektir. Bu staj dosyası hazırlanırken aşağıda belirtilen esaslara uyulmalıdır:

Staj dosyalarının sorunsuzca kabul edilmesi için dikkat edilmesi gereken önemli kriterler;

 • Stajda yapılan işlerin teknik resimleri teknik resim kurallarına uygun olarak, bir CAD programı kullanılarak antetli A4 veya A3 sayfalara çizilecektir (Elle çizim için staj dosyası sayfaları kullanılacaktır).

 • Cumartesi günlerinin kabul edilmesi için staj yapılan firma tarafından, öğrencinin cumartesi günleri de firmaya gelerek staj yaptığını gösterir bir dilekçe imzalı ve kaşeli şekilde dosya ekine iliştirilmelidir.

 • Staj dosyasında bulunan “Pratik Çalışmanın Günlere Göre Dağıtım Cetveli” sayfasının eksiksizce doldurulmalıdır. Ayrıca, iş yeri/staj amiri tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.

 • Staj dosyalarının her sayfası kesinlikle iş yeri/staj amiri tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.

 • Staj dosyalarına eklenen teknik resimlerin tamamı kesinlikle iş yeri/staj amiri tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır. Ayrıca, teknik resimler öğrenci tarafından hazırlanmış olmalıdır.