İlk iki yarı yılı tamamladıktan sonraki yaz dönemlerinde öğrencilerimiz stajlarına başlayabilirler. Staj toplam süresi 60 iş günüdür. Stajlar Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır. Ayrıca aşağıda belirtilen Bölüm staj esasları da dikkate alınmalıdır.

 1. Staj yapacak öğrenciler staja başlamadan önce staj yapacakları yer ile ilgili Staj Komisyonundan onay almaları gerekmektedir.

 2. Öğrenciler stajlarını kamu veya özel sektöre ait fabrika veya işyerlerinde yapabilirler.

 3. Staj yapılacak işyerinin faaliyet alanı makina imalat, makina kalıp veya makina tasarım ile ilgili olmalıdır.

 4. Makina imalat veya makina kalıp sektörü ile ilgili işyerinde klasik imalat tezgahlarının yanında CNC tezgahlar da bulunmalıdır.

 5. Staj yapılırken staj sonuna kadar aynı birimde çalışmak yerine, ayrı imalat birimlerinde ve varsa proje veya tasarım bürosunda da çalışılmalıdır.

 6. Staj yapılacak işyerinde imalattan sorumlu en az bir İmalat Mühendisi, Makina Mühendisi, Teknik Öğretmen, vb. makina imalat alanında en az 4 yıl lisans eğitimi almış yetkili bir yönetici olmalıdır.

 7. Stajlar BAHAR final sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde yapılabilir.

 8. Her staj sonunda bir rapor hazırlanacaktır. Rapor yazıcıdan çıktı alınarak ayrı bir dosyada sunulacak ve bir CD’ ye kaydedilerek dosyaya eklenecektir. Hazırlanacak olan staj raporunu yazarken aşağıda belirtilen esaslar uygulanmalıdır:

 

a) Stajda yapılan işlerin teknik resimleri teknik resim kurallarına uygun olarak, bir CAD programı kullanılarak antetli A4 veya A3 sayfalara çizilecektir.

b) Yapılan işler veya çalışmaların her sayfası işyerinin stajdan sorumlu yetkilisine kaşe ettirilmeli ve imzalatılmalıdır.

c) Hazırlanacak olan rapor aşağıdaki hususları kapsamalıdır:

         1. Staj raporu kapağı,

         2. Staj yapılan işyeri hakkında genel bilgiler:

 •                   İşyerinin adı ve adresi,

 •                   İşyerinin yönetim organizasyon şeması,

 •                   Çalışan eleman sayısı,

 •                   İşyerinin faaliyet alanı, ne tür işler yaptığı,

 •                   İşyerinin kısa tarihçesi.

        3. Giriş: Bu bölümde stajın konusu, çalışılan birimler gibi konularda kısa bilgi verilir.

        4. Her staj için bir uygulama zaman çizelgesi hazırlanır. Bu çizelgede hangi gün, hangi birimlerde, ne tür işlerin yapıldığı belirtilir.

        5. Stajda Yapılan İşlemler: Bu bölümde işyerinde staj başlangıcından bitimine kadar tarih verilerek yapılan işler ayrıntılı olarak anlatılır

        6. Sonuç: Bu bölümde stajda edinilen bilgi, beceriler ve kazanımlar özetlenir

        7. Ekler: İstenirse bazı bilgi, çizelge veya teknik resimler ekte sunulabilir. 

Staj kaç gün? Farklı farklı gün sayısı var diyenlere;

2011-2012 Eğitim Öğretim yılında 1. sınıfa (2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı başında hem ÖSYM hem de Bilimsel hazırlıktan gelenler) başlayanlardan itibaren öğrencilerimiz 60 iş günü staj yapacaklardır. Daha eski girişliler 72 iş günü staj yapacaklardır.