Duyurular

2020-2021 ara dönem stajı yapan öğrencilerin staj dosyalarını en geç 10.03.2021 mesai bitimine kadar elden (öğrencinin kendi getirmesi şart değil) Arş. Gör. Muhammed Furkan ERHAN’ a veya İmalat Mühendisliği Bölümü’ ne kargo (gecikmesi durumunda kendi sorumluluklarında olduğunu göz önünde bulundurarak) ile ulaştırmaları gerekmektedir.

 

 

Staj Defteri Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar :

1. Pandemi döneminden kaynaklı olarak staj defteri hazır olarak alınmak zorunda değildir.

2. Staj defterinin 12 sayfalık pdf dosyası verilen adreste mevcuttur.

3. Staj defteri pdf dosyasında bulunan bütün formlar ve dosyalar çıktısı alınarak ilgili yerler doldurulmak zorundadır.

4. Staj defteri pdf dosyası 12. sayfası stajda neler yapıldığını yazmak için ayrılmıştır. Öğrenciler bu sayfada yapılan işin adını ve tarihini gün gün yazmalıdır. Bu sayfalar staj günü kadar çoğaltmalıdır ve her sayfa için ilgili yerler imzalı olmak zorundadır.

5. Fotoğraf istenen her formda fotoğraf olmak zorundadır. Fotoğrafsız evrak kabul edilemez.

6. Form 1 de STAJ/İŞYERİ KOMİSYON ve AKADEMİK BİRİM ONAYI kısımları iş yerine doldurtulmayacak. Bu kısımlar bölüm staj komisyonu ve bölüm başkanı onayları içindir.

7. Çalışma cetvelinde konu başlıkları ile tarihler eksiksiz olarak sırası ile yazılmalıdır.

8. Formlar ve yapılan işlerin yazıldığı bütün sayfalar (çalışma cetveli dahil) öğrenci ve/veya iş yeri amiri imzası gereken kısımlar da hepsi imzalı olmalı ve imzalı kısımların tamamı iş yerine mühürletilmelidir.

9. Öğrenciler staj dosyasına ek olarak en az 5 adet kendi çizdikleri teknik resimlerden koymalıdır. Firmadan alınan resimler (fotokopi, firma teknik resmi vb.) geçerli değildir.

10. Teknik resimlerin antetlerinde çizen/onaylayan/parça adı gibi asgari bilgiler bulunmalı ve her bir teknik resim firma onaylı olmalıdır.

11. Formlarda tarih, imza, mühür gibi gerekli bütün kısımlar doldurulmuş durumda olmalıdır.

12. Staja başlamadan önce istenilen belgeler sigorta işlemleri içindir. Staj teslim dosyası ile bu işlemler farklıdır. Bu nedenle staj dosyasında bulunan bütün formlar daha önceden verilmişse dahi eksiksiz olarak staj teslim dosyasında verilmelidir.

13. Form 2-3-4-5 pandemi döneminden dolayı staj öncesinde doldurulamamaktadır. Bu nedenle öğrenciler staj dosyalarını teslim ederken bu formlara atılan tarihlere dikkat etmelidir. Bu formlara, staj öncesi form 1 imzalandığında olan tarih yazılmalıdır.

14. Öğrenciler bu formları dikkatli inceleyerek sadece kendilerine ait kısımları doldurmalıdır.

15. Form 6 ve form 7 iş yerinin öğrenciyi değerlendirme formudur. Bu nedenle bu iki form firma tarafından staj sonunda doldurulmalıdır. Bu formlar staj dosyası teslim edilirken kapalı zarfta ve firma onaylı olarak getirilmelidir. 

16.  Formlarda tarih, imza gibi kısımlar doldurulurken hiçbir yerde silinti, kazıntı vb. şekilde değişiklikler olmamalıdır.