Tanıtım

Endüstrinin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, sanayicilerin teorisi iyi olan mühendislere ihtiyacının yanında uygulaması iyi olan mühendislere de ihtiyaçları bulunduğu görülmektedir. Teknoloji Fakültelerinden mezun olan mühendisler alanı ile ilgili klasik ve modern sistemlerin çoğunu fakültede uygulamalı olarak öğrendiğinden,  işyerinde öğrenmek için zaman kaybetmeyecektir.

Makina imalat sektöründe; tasarım ve imalat aşamalarında takım tezgahları ile imalat teknolojileri, CAD (Computer Aided Design-Bilgisayar Destekli Tasarım), CAM (Computer Aided Manufacturing-Bilgisayar Destekli İmalat) ve CNC (Computer Numerical Control-Bilgisayarlı Sayısal Denetim) sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Makina imalat sektöründe çalışan birçok işyerinde, imalat alanında mesleki tecrübesi olan; CAD, CAM ve CNC gibi modern teknolojileri iyi bir şekilde problem çözümünde kullanabilen Mühendislere ihtiyaç duyulmaktadır.

İmalat Mühendisliği Bölümünde; matematik, statik, dinamik, makina elemanları, cisimlerin dayanımı, akışkanlar mekaniği gibi temel mühendislik bilimlerine dayalı derslerin yanında; uygulama ağırlıklı mühendislik alan eğitimi verilerek ülkemiz imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uygulaması iyi imalat mühendisleri yetiştirilecektir. İmalat teknolojileri, klasik takım tezgahlarını içeren uygulama laboratuvarları ile CAD, CAM, CNC ve diğer laboratuvarlarda uygulamalı olarak öğretilmektedir.

5 Eksen İşleme Merkezi Uygulama Örneği videosu.

İmalat Mühendisliği Bölümünden mezun olanlara İMALAT MÜHENDİSİ ünvanı verilmektedir. Ülkemizin yıllık ihracat kalemlerine bakıldığında, %40’ın üzerinde makina imalat ve otomotiv yan sanayisi ürünleri imalatının yer aldığı görülmektedir. Çeşitli alanlarda endüstriyel imalat yapan firma sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı imalat ürünlerinin üretim aşamalarında, lisans mezunu Tasarım, İmalat ve Kalıp esaslı eğitim almış mühendis kaynağının son derece etkili olduğu, hem üretimin kalitesinde, hem de verimliliğin artmasında bu kaynağın niteliğinin önemli roller üstlendiği görülmektedir.

Ülkemizde Makina İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayısının fazla olması ve birçok firmanın tasarım, imalat ve seri üretime dayalı ürün ve üretim sürecine sahip olması; İmalat Mühendisliği Bölümünden mezun olacakların sektör tarafından kısa sürede istihdam edileceğinin önemli bir göstergesidir. Yenilikçi, daha farklı ve daha iyi nasıl üretebilirim, nasıl rekabet edebilirim sorularına cevap aramak, uluslar arası rekabet gücünü arttırmak temel hedeflerimizdir.

Mezunlarımız, imalat sektöründe faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı firmaların Tasarım ve İmalat birimlerinde aşağıdaki pozisyonlarda mühendis olarak çalışmaktadır.:

    ● İmalat Müdürü, İmalat Yöneticisi, İmalat Mühendisi,

   ● Tasarım Yöneticisi, Tasarım Mühendisi,

   ● Kalıphane Müdürü, Kesme ve Hacim Kalıp Tasarımcısı, Kalıphane Yöneticisi, Kalıp Tasarım ve İmalat Mühendisi,

   ● CAD, CAM ve CNC ile ilgili imalat mühendisi ve yöneticisi,

   ● Otomasyon sektöründe sistem tasarım mühendisi.

İmalat Mühendisliği programının güçlü yönleri:

  ● Deneyimli akademik kadro (Bölümümüzde 30 adet akademik personel tam zamanlı kadroludur,

  ● Uygulamalı mühendislik eğitimi,

  ● Laboratuvar ve takım tezgahları fiziki alan kapasitesi,

  ● Klasik ve modern imalat tezgah parkı (CNC işleme merkesi, CNC torna ve CNC freze tezgahları),

  ● Uygulamalı CAD, CAM, CNC eğitimi,

●Kalıp Teknolojileri (Saç metal kalıplama, Alüminyum-plastik-enjeksiyon-hacim kalıplama)

  ● Ölçme, test ve deney laboratuarları zenginliği ve donanım yeterliliği.